Jørgen Best

Jørgen Best

Best Works is eind 2007 opgericht door ing. J.J.N. (Jørgen) Best. Tot die tijd heeft hij in de drink- en afvalwatersector zeer ruime ervaring opgedaan als multidisciplinair technisch specialist, senioradviseur en projectleider. Sterk en uniek is zijn diversiteit van verenigde vakkennis op de gebieden:

  • werktuigbouwkunde
  • regeltechniek
  • hydraulica
  • procesautomatisering
  • drinkwatertechnologie
  • chemicaliëninstallaties
  • hoofdlijnen van elektrotechniek
  • financiële, juridische en commerciële kaders

De gecombineerde toepassing van al deze kennis stelt ing. J.J.N. Best in staat om in moeilijke situaties speciaal hierop afgestemde technische oplossingen te vinden. Het onbekende doorgrondt hij snel, waarbij de hoofdlijnen van financiële, juridische en commerciële belangen worden doorzien. Het accent daarbij ligt op inhoud en/of techniek. De heer Best is gewend om relatief makkelijk op onbekend terrein te opereren en komt het best tot zijn recht als ontwerper in de ruimste zin van het woord (van regeltechniek tot en met zuiveringen).