• Het ontwikkelen van een model-gebaseerde regeling voor pompstations zonder drukstoten, energiebesparing (> 5%) en de betrouwbaarheid te verhogen.
  • Het uitvoeren van strategische langeretermijnstudies voor de hoofdinfrastructuur voor WML (zie WML legt tot 2040 Limburgse ‘backbone’ aan) en Evides.
  • Het helpen doorontwikkelen en testen van de nieuwe CeraMac-installatie met keramische membraantechnologie voor PWNT voor wat betreft hydraulica, configuratie en automatisering.
  • Verhogen van de opbrengst en betrouwbaarheid van een diepinfiltratiepompstation voor PWN.
  • Verhogen van de opbrengst en betrouwbaarheid van de ruwwaterpompen en vacuüminstallaties van de winning uit de infiltratiegebieden van PWN.
  • Ontwerp van een verdeelmechanisme en een innovatieve robuuste (druk)aansturing van de distributiepompstations van Brabant Water onder andere om nauwkeurig binnen vergunningen te blijven
  • Werktuigbouwkundig projectleider van een zuivering voor ultra puur water voor de NAM (Biologische Aktief Kool Filtratie, UF/RO membraanfiltratiezuivering, EDI)
  • Ontwikkeling van een volautomatische ‘anticiperende’ distributieregeling bij PWN, zie ook de publicatie in H2O nummer 11, 2007 (uitgevoerd door ing. J.J.N. Best in dienst van Witteveen+Bos)
  • Introductie van UV-desinfectie en geavanceerde oxidatie op drinkwaterproductiebedrijf Andijk van PWN als projectleider.
  • Demiwater fabriek van DSM Geleen.
  • Drinkwaterzuivering Berenplaat bij Europoort.